MEDICAL GAS/ KHÍ Y TẾ

Cung cấp hệ thông khí y tế
Xuất xứ: Hàn Quốc

Chuyên mục: ,

Mô tả

‘- Giải pháp về khí gas y tế trong bệnh viện
– Thiết kế & Lên bản vẽ hệ thống khí gas y tế
– Thi công xây dựng hệ thống khí gas y tế’

0286.678.6755
<